Informaţiile colectate şi utilizarea lor

Nu preluăm informaţii personale de pe acest site fără cunoştinţa şi permisiunea dumneavoastră.

Există anumite zone ale sitului în care vi se solicită să ne puneţi la dispoziţie informaţii personale despre dvs., cum ar fi momentul în care vă inregistraţi detaliile şi produsele achiziţionate, în care solicitaţi o broşură sau vă abonaţi la un buletin informativ.

Când se solicită informaţii cu caracter personal, vizitatorilor li se oferă posibilitatea de a renunţa şi de a nu primi corespondenţă din partea Alex PC Computers SRL.

Protejarea informaţiilor vizitatorilor

Alex PC Computers SRL implementează o gamă largă de măsuri de securitate pentru a păstra în siguranţă informaţiile dvs. personale. Informaţiile personale ale utilizatorilor sunt păstrate în reţele securizate şi pot fi accesate numai de un număr limitat de angajaţi ai Alex PC Computers SRL şi ai agenţiilor terţe părţi, angajaţi care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme.

Comunicarea informaţiilor colectate entităţilor externe

Nici in prezent nici in viitor Alex PC Computers SRL nu va vinde, nu va face schimb şi nu va transfera în nici un alt mod în afara companiei informaţii identificabile personal pe care vizitatorii le oferă în mod voluntar în orice formular de înregistrare sau de activitate promoţională.